• 02752 5656
  • LINE

ซองตั้งและซองตั้งติดซิป

ซองตั้งที่ผลิตจากโรงงานของเรานั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง  ด้วยการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัย  มีมาตรฐาน  จึงทำให้ซองบรรจุภัณฑ์ของเรามีคุณภาพระดับสูง  ช่วยยืดอายุสินค้า  (shelf life)  ของลูกค้าได้ยาวนานขึ้น  ตัวอย่างประเภทสินค้าที่เหมาะสำหรับบรรจุด้วยซองตั้ง  เช่น  สินค้ากลุ่มอาหาร  อาหารบด  อาหารแห้ง  ผงและเมล็ดกาแฟอบแห้ง  ผงแป้ง  และอื่น ๆ  เป็นต้น

วัตถุดิบ

ซองตั้งที่ผลิตจากโรงงานของเรานั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง  ด้วยการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัย  มีมาตรฐาน  จึงทำให้ซองบรรจุภัณฑ์ของเรามีคุณภาพระดับสูง  ช่วยยืดอายุสินค้า  (shelf life)  ของลูกค้าได้ยาวนานขึ้น  ตัวอย่างประเภทสินค้าที่เหมาะสำหรับบรรจุด้วยซองตั้ง  เช่น  สินค้ากลุ่มอาหาร  อาหารบด  อาหารแห้ง  ผงและเมล็ดกาแฟอบแห้ง  ผงแป้ง  และอื่น ๆ  เป็นต้น

  • อลูมีเนียม ฟอยล์
  • ฟิล์มเมทัลไลซ์
  • ฟิล์มใส
© Copyright 2019 SYSCON Labels & Packaging