ฉลากอินโมลด์

ฉลากอินโมลด์  คือ  ฉลากที่ใช้เทคนิคในการติดฉลากโดยการนำฉลากอินโมลด์ไปใส่ในโมลด์ฉีดพลาสติก  โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับกระบวนการเป่าชิ้นงานพลาสติก  (blow molded) และการฉีดพลาสติก   (injection molded)  ซึ่งฉลากอินโมลด์นั้นจะมีการเคลือบด้วยสารยึดประเภทหนึ่ง  เมื่อได้รับความร้อนมาสัมผัสก็จะหลอมรวมยึดติดไปเป็นส่วนหนึ่งกับชิ้นงานพลาสติกที่ขึ้นรูปทันที  การติดฉลากด้วยวิธีนี้จึงเป็นการลดขั้นตอนการติดฉลากลงได้  รวมถึงลดค่าแรงในการติดฉลากลงไปด้วย

ฉลากฮีททรานเฟอร์

ฉลากฮีททรานเฟอร์  เป็นฉลากที่ใช้วัสดุชนิดพิเศษและใช้เทคนิคในการถ่ายทอดลายพิมพ์จากผิวฉลากลงสู่ผิวหน้าของชิ้นงาน  โดยใช้ความร้อน  โดยฉลากชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในการขั้นลายพิมพ์บนชิ้นงานพลาสติก  เนื่องจากสามารถผลิตลายภาพพิมพ์ให้มีสีสันสดใสได้หลากหลายสี  อีกทั้งลายพิมพ์ยังสามารถยึดเกาะกับผิวหน้าวัสดุหรือชิ้นงานที่ขึ้นลายได้ทนทานอย่างดีอีกด้วย

© Copyright 2019 SYSCON Labels & Packaging