ซองซีลสามด้าน

ซองซีลสามด้านที่ออกแบบและพัฒนาโดยเรานั้น  มีคุณสมบัติในเรื่องความแข็งแรงในการปิดผนึกที่ดีเป็นพิเศษ  สามารถนำไปใช้ต่อในกระบวนการปิดผนึกด้วยสุญญากาศ  (vacuum seal)  และอื่น ๆ  เพื่อยืดอายุอาหาหรือสินค้าประเภทอื่นภายในซองบรรจุภัณฑ์ได้โดยมากแล้วซองซีลสามด้าน  มักถูกนไปใช้ในการบรรจุสินค้าประเภทข้าวสาร  อาหารแช่แข็ง  น้ำมัน  ผงแป้ง  ขนมกรุบกรอบ  แลอื่น ๆ  โดยซองซีลสามด้านนั้นสามารถมาพิมพ์ดีไซน์ตาง ๆ  ลงไปเพื่อสร้างแรงดึงดูดผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี

ซองติดซิป

ซองติดซิป  คือรูปแบบซองที่สามารถปิดผนึกซ้ำได้หลังจากเปิดผนึกปากซองแล้ว  ซึ่งข้อดีของซองรูปแบบนี้คือสามารถถนอมสภาพสินค้าภายในได้ดีขึ้น  โดยเฉพาะสินค้าที่ความชื้นและอากาศมีผลกระทบกับเรื่องคุณภาพสินค้าภายใน  เช่น  ธัญพืชและอาหารอบแห้ง  อาหารสัตว์  เป็นต้น

© Copyright 2019 SYSCON Labels & Packaging