ม้วนฟิล์ม

ม้วนฟิล์มสำหรับเข้าเครื่องบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ  เราสามารถผลิตงานพิมพ์บนฟิล์มได้มากถึง  10  สี  และสามารถเลือกใช้โครงสร้างวัตถุดิบให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้  เช่น  ช่วยถนอมอายุสินค้าภายใน  ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เราจึงเข้าใจเป็นย่างดีถึงความสำคัญในการเลือกใช้สเปควัตถุดิบให้เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตและสอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้า

© Copyright 2019 SYSCON Labels & Packaging