ซองซาเช่และซองหัวจุก

เรามีวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการผลิต  สำหรับผลิตซองซาเช่ให้เหมาะสม  โดยเฉพาะสำหรับบรรจุสินค้าทั้งชนิดของเหลว  ผง  ครีม  และน้ำมัน  ด้วยความก้าวหน้าทางวัสดุ  เช่น  กระดาษเคลือบผิว  ฟิล์มชั้นป้องกัน  และฟิล์มพลาสติกชั้นปิดผนึกซอง  เราจึงสามารถแนะนำลูกค้าให้เลือกใช้โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับประเภทสินค้าของลูกค้า

© Copyright 2019 SYSCON Labels & Packaging